G074.gif 

 

最近貢丸八在工作上忙忙忙....

忙到每日晚晚才回到家~假日也在公司內

貢丸哥~每晚都在門口等待他爹回家

cc15.jpg cc16.jpg

他爹知道他的孝心~也會買貢丸的最愛"雞蛋糕"

他熱愛的程度應該說是貪吃的程度百分百....

口水狂流....眼注意看他的獵物深怕我們偷吃

就來欣賞一下貢丸哥吃相....

貢丸下次吃好看點...留點名聲給別人打聽G011.gif

cc.jpg cc1.jpg cc2.jpg cc3.jpg

cc4.jpg cc5.jpg cc6.jpg cc7.jpg cc8.jpg cc9.jpg cc10.jpg cc11.jpg cc12.jpg cc13.jpg cc14.jpg

創作者介紹
創作者 fanghuang 的頭像
fanghuang

貢丸小王子

fanghuang 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()